Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nail Supply

Cần tuyển nhân viên nam, tuổi từ 25-35, có sức khẻo, thông thạo Việt-English, làm book keeping & có thể phụ giúp trong warehouse / delivery nếu cần, more informations. Xin gọi Tuấn:(416) 746-7000

error: Content is protected !!