Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nail Supply

Verified

Cần tuyển nhân viên nam, tuổi từ 25-35, có sức khẻo, thông thạo Việt-English, phụ giúp trong warehouse, có bằng lái xe để delivery hàng hóa. Xin gọi Hậu /Tuấn:(416) 746-7000

error: Content is protected !!