Tiệm Nail Oakville

Cần gấp nam nữ thợ nails biết everything, và thợ chân tay nước, bao lương $150 over ăn chia 6/4. Tiệm đông khách, giá cao. Xin gọi Peter: (416) 824-3157Vivian: (647) 401-2622