Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nail Ở Whitby

Cần gấp thợ chân tay nước biết shellac, tay nghề yếu sẽ train thêm. Lương bao trên ăn chia. Tiệm sang, khách dễ thương, chỗ làm vui vẻ. Cơ hội tốt, việc lâu dài. Pick up Jane/Lawrence. Du học sinh welcome! Call: (647) 868-2719 or (647) 608-3859

error: Content is protected !!