Tiệm Nail ở Whitby

Cần thợ nails biết everything và chân tay nước, full/part-time, bao lương $120-$160/ng. over ăn chia or ăn chia tuỳ tay nghề, tip cao, khu trắng. Xin gọi: (905) 410-3869 (905) 665-6245