Tiệm Nail Ở Vùng Ajax

Cần tuyển dụng thợ nail, kinh nghiệm, tiệm rộng rãi, đông khách. Nếu có nhã ý xin gọi: (905) 619-3755 hoặc nhắn tin: 647-809-4339