Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nail ở Oshawa

Cơ hội cho family. Tiệm có 4 bàn, 4 ghế, 1 bàn hơ tay & chân, 2 ph.wax, tiệm rộng đẹp, đã mở 15 năm, khách ổn địnhXin gọi: (905) 720-2267 (647) 781-2453

error: Content is protected !!