Tiệm Nail Ở London - Ontario

Chủ muốn nghỉ hưu, tiệm có 5 ghế, 6 bàn, 2 phòng wax, ở trong mall có khách ổn định, rent $3,650/tháng đã mở gần 20 năm, giá cả có thể thương lượngXin gọi: (226) 580-6019

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT