Tiệm Nail Ở George Town

Verified

Cần thợ nails biết everything full/part time, cần thợ chân tay nước khu da trắng, lương bao 1 tuần $700 over ăn chia.Xin gọi: (647) 884-5992 (416) 888-1085

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT