Tiệm Nail ở Etobicoke - Sherway Gardens

Tiệm đang đông khách, cần gấp thợ biết everything, biết design giỏi, biết eyelash extentions. Xin gọi Kim: (416) 270-7088