Tiệm Nail ở Dundas - Hamilton

Verified

Cần thợ nail biết everything, gần McMaster, full/part-time, bao lương trên ăn chia tùy kinh nghiệm, trong plaza lớn có bus stop, giá cao, khách đông, tip hậu, chủ dễ chịu, đưa rước Toronto & Miss. Xin gọi: (905) 627-0018 (647) 518-4838

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!