TIN CẬP NHẬT

Tiệm Nail ở Cambridge

Verified

tiệm mới, rất đông khách, Cần thợ chân tay nước, biết bột gel càng tốt, làm 5 hay 7 ngày/tuần, giá cao, lương ăn chia 6/4. Xin gọi: (519) 590-2300

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT