Tiệm nail ở Ajax

Verified

Cần thợ biết everything, chân tay nước, eyelash-extension, full/part-time. Lương bao từ $130-$150/ngày or ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi: (647) 628-3014

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!