Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Massage in Vaughan

Cần nữ thu ngân biết sử dụng máy tính và nữ làm foot & body massage, trẻ trung, nhanh nhẹn, vui vẻ, nếu không kinh nghiệm sẽ training, có thể làm cuối tuần. Xin gọi: (647) 629-7932