Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Làng

Cần full /part time 1 người biết xào, một người ra cơm bún, 1 người ra phở. Nhà hàng nằm giữa Hamilton / St. Catharines.Xin gọi: (905) 988-9995(905) 351-2319

error: Content is protected !!