TIN CẬP NHẬT

Tiệm Jane / Rutherford

Verified

Cần thợ nails biết làm everything, bao lương $100/ngày, trên ăn chia, lương từ $700-$1000/tuần. Sẽ train thêm nếu không kinh nghiệm. Xin gọi Cynthia: (647) 770-2975

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT