Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Gần Weston / Finch

Cần tìm công nhân làm việc, có thể lái car và xe truck nhỏ để đi giao hàng, có thể carry vật nặng 50 lbs và làm vào ngày cuối tuần. Xin gọi: (647) 404-7077 để trao đổi về việc làm.

error: Content is protected !!