Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm gần St. Catharine

Gần Welland Niagara Fall, cần thợ nails gấp, full/part-time, bao lương $900/tuần hay ăn chia 6/4 tuỳ theo tay nghề, tuần làm 6 ngày, tip hậu. Có chổ ở cho thợ ở xa. Xin gọi: (289) 931-3713

error: Content is protected !!