Tiệm Barber ở Hurontario - Mississauga

Verified

Cần Barbers, cắt tóc nam, có kinh nghiệm cắt và cạo râu. Cần nói tiếng Anh, khách sang, tip cao.Xin gọi:(647) 917-8701

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!