Tiệm Alliston

Cần thợ nails gấp biết làm everything, bao lương $130/ngày hơn ăn chia 6/4 và thợ chân tay nước, bao lương trên ăn chia 6/4 tuỳ theo tay nghề, bao chổ ở, nếu không biết chân tay nước sẽ training thêm lương tuỳ theo kinh nghiệmXin gọi: (705) 435-5559

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT