TIN CẬP NHẬT

Tiệm Alliston

Verified

Cần thợ nails biết làm mọi thứ, chân tay nước, bao lương trên ăn chia 6/4 tuỳ theo tay nghề, bao chổ ở, nếu không biết chân tay nước sẽ training thêm lương tuỳ theo kinh nghiệm. Xin gọi: (705) 435-5559

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT