Tỉa Bông Cần Sa

Verified

Cần nhiều người tỉa bông cần sa và lượm củ sâm 1 ngày 10 tiếng, $9.50/giờ, việc làm nhẹ nhàng thoải mái, trả tiền mặt mỗi ngày. Có xe đưa rước. Sáng đi chiều vềXin gọi Cang: (647) 527-1181

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT