Thời Báo Vietnamese Newspaper

Third Line / Upper Middle Rd. - Oakville

Verified

Bsmt. 3 ph. cho thuê, lối đi riêng, có thể mướn từng ph., 2 washrom, ph.khách, bếp.Xin gọi: (905) 302-7999

error: Content is protected !!