Third Line / Dundas - Oakville

Verified

Nhà hàng Việt Thái cần 1 phụ bếp làm part time và 1 người biết xào nấu làm full-time Xin liên lạc Trang: (416) 841-0701Hùng: (416) 666-1902

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT