The Nail Salon & Spa Ở Ajax Outlet Mall

Cần thợ nails, bao lương $800/tuần, 6 ngày, trên ăn chia 6/4, income từ $1200-$1800/tuần, khách sang, tip caoXin gọi: (905) 428-1119 (905) 706-9669

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT