TIN CẬP NHẬT

The Nail Salon & Spa Ở Ajax - Durham Centre

Verified

Tiệm đông khách, giá cao, khách da trắng, income cao 4 mùa. Cần thợ nails có kinh nghiệm, làm full/part-time, bao lương trên ăn chia 6/4. Xin gọi: (905) 428-1119 Cell: (905) 706-9669

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!