The Nail Salon & Spa

Verified

Ở Ajax outlet Mall. Cần nữ thợ nails kinh nghiệm,biết làm everything, bao lương $800/tuần, trên ăn chia 6/4. Income từ cao tip hậu, full set $30-$60, pedi/mani $40-$80Xin gọi: (905) 428-1119 Cell: (905) 706-9669

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT