Nhận xăm hình hoa văn, nhận cover up, sửa hình cũ thành hình mới, nhận xỏ chân mày, rốn, lưỡi, giá phải chăng. Xin gọi Max: (437) 235-4549