Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tạp Phong Trading

Verified

Cần người làm full-time, việc làm vững chắc tại phố Tàu (360 Spadina Ave.), không kinh nghiệm sẽ huấn luyện, biết nhiều ngôn ngữ càng tốtXin gọi: (416) 977-6364 Cell: (647) 298-9816

error: Content is protected !!