Symmington / Dupont

Verified

Ph. trên lầu 2 $280 – $320/thg. và 1 ph. lớn có ban công $480/th độc thân, nếu 2 người $550/th, bao điện nước, internetXin gọi: (647) 710-4087

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT