Supper Star Nails - Oakville

Verified

Cần nữ thợ nails giỏi powder, bio gel, bao lương $120/ngày over ăn chia 6/4. Cần thợ chân tay nước, làm lâu dài, tiệm vui vẻ tip cao.Xin gọi: C-(416) 839-8860 (905) 257-7712

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!