Thời Báo Vietnamese Newspaper

Supper Star Nails - Oakville

Verified

Cần nữ thợ nails giỏi powder, bio gel, bao lương $120/ng.over ăn chia 6/4, cần thợ chân tay nước, làm lâu dài, tiệm vui vẻ, tip cao.Xin gọi: C- (416) 839-8860 (905) 257-7712

error: Content is protected !!