Cần sang gấp tiệm Nails, có 7 bàn, 11 ghế, 1 ph. wax, khu sầm uất, địa điểm đẹp, giá $100,000. Nếu có nhã ý gọi Meme: (705) 562-2661Tom: (705) 918-2524