Subway Lansdowne

Verified

1227 Bloor, 1 ph. lớn 800$/th., có thể ở 2 người, đầy đủ giường tủ, bao internet, share bếp & washroom, dọn vào ngay. Xin gọi: (416) 830-5348 (647) 889-8518

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT