Subway Finch West Station

Cần nữ thợ nails dưới 40 tuổi, làm được full time, kinh nghiệm trên 3 năm, nếu làm giỏi lương trên $1000/tuần, không nhận du lịch, du học.Gọi Linda: (647) 784-3021