Thời Báo Vietnamese Newspaper

Subway Broadview / Danforth

Cần nữ thợ nails full-time, biết bột, bio gel, bao lương $120/ng. over ăn chia 6/4, dưới 50 tuổi, khu da trắng, khách sang, tips hậu. Xin gọi: (647) 782-6228 (416) 546-9911

error: Content is protected !!