Thời Báo Vietnamese Newspaper

Studio Kim / Queen / Niagara

Cần thợ may có kinh nghiệm ráp quần áo, nhanh nhẹn, tháo vác trong công việc cho tiệm may sửa quần áo Liên lạc tại tiệm 851 Queen St. W. M6J 1G4Xin gọi: (416) 361-0831

error: Content is protected !!