Stoney Creek, Hamilton

Cần bán gấp tiện nails, có 6 bàn, 6 ghế, 2 ph wax, tiệm mở đã 6 năm, khu vực đang phát triển, giá cả thương lượng.Xin gọi: (905) 541-2683