New Townhouse 2 phòng ngủ, 1 Den, 2 full washroom, 2 parking, có máy giặt sấy. Dọn vào anytime. Xin liên lạc: (416) 904-3951