Startford – Cách Kitchener 30’

Sang tiệm vì không người trông coi, tiệm được 8 năm, khách trắng, lấy vốn nhanh, chủ ở lại làm cho tiệm. Cần thợ nails. Gọi: (519) 305-9393(647) 877-5060