St. Clair

Tiệm có 4 bàn, 4 ghế spa, tiền rent $2000/tháng, giá sang $50,000Có nhã ý xin gọi:(647) 745-1871

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!