Tiệm phở Ngon cần: nữ chạy bàn, nam đầu bếp biết nấu món Việt và nam phụ bếp, full-time.Xin gọi: (416) 709-6766