Thời Báo Vietnamese Newspaper

St Catharines - Niagara Falls

Verified

Cần thợ bột hoặc chân tay nước có kinh nghiệm cho tiệm nail đông khách, bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề, lương từ $1000 đến $1500/tuần Xin gọi: (905) 933-4545

error: Content is protected !!