Thời Báo Vietnamese Newspaper

St. Catharines/Burlington

Cần gấp nam nữ thợ nails full/part time có kinh nghiệm, biết design, bao lương $150/ngày over ăn chia 6/4, mở cửa từ 10AM-7PM. Tiệm rất busy.Xin gọi or text Christine: (289) 828-1485

error: Content is protected !!