St. Catharines

Verified

Cần nữ thợ nails biết làm everything hoặc chân tay nước, làm full/partime. Có chổ ở cho thợ ở xa. Có nhận học viên. Xin gọi từ 10AM – 7PM: (905) 341-7071sau 7PM: (289) 968-5827

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT