Thời Báo Vietnamese Newspaper

St. Catharines

Cần gấp 1 nữ thợ nail biết làm everything càng tốt, lương từ $120-$130/ng. over ăn chia 6/4. tiệm đông khách, yếu tay nghề sẽ training thêm, nếu tiện sẽ đón ở Hamilton.Xin gọi: (289) 362-1748(905) 537-6296

error: Content is protected !!