St. Catharines

Verified

Cần sang tiệm nails gấp vì chuyển vùng. Plaza lớn có Tim Horton, đối diện mall. Tiệm có 5 bàn 4 ghế, rent rất rẻ.Xin liên lạc: (289) 244-1118

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT