TIN CẬP NHẬT

St. Catharines

Verified

Cần nữ thợ nails và thợ chân tay nước, bao lương hay ăn chia, có chỗ ở cho thợ ở xa, chỗ làm vui vẻ, hoà nhã, chủ dễ tính.Xin gọi from 10AM – 7PM: (905) 680-2423

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT