St. Catharines

Verified

Cần gấp thợ nail biết làm everything, lương từ $120-$130/ng. over ăn chia 6/4. hay thợ chân tay nước tiệm đông khách, yếu tay nghề sẽ training thêm, nếu tiện sẽ đón ở Hamilton.Xin gọi: (289) 362-1748(905) 928-8282

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT