Southdown - Highway QEW - Mississauga

Cần gấp thợ nail giỏi có kinh nghiệm biết everything, có trách nhiệm, bao lương $120/ngày & up trên ăn chia 6/4, khu da trắng tip cao. Xin gọi: (647) 852-1288‬ (905) 855-1888