Sheppard / Sentinel

Verified

1 ph. cho share, gần chợ, York University, lối đi riêng, có TTC trước cửa, no pet/smoking. Bao tất cả, $400/thg (no parking $360/thg), dọn vào cuối tháng 8.Xin gọi sau 4PM: (647) 781-8890

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT