Sheppard / Sentinel

Nhà 3 phòng cho thuê, sạch, đẹp, tiện lợi xe bus, 1 phòng $550/tháng, phòng master $1050 (2 người ở) bao tất cả.Xin gọi Diane: (647) 625-9181