Bsmt trống 1 ph. ngủ, share bếp, washroom, lối đi riêng, bao tất cả, no parking, $550/th., dọn vào ngayXin gọi: (647) 302-3138