Thời Báo Vietnamese Newspaper

Sheppard / Jane

Bsmt có phòng lớn dành cho du học sinh thuê, ph. khách, bếp riêng, lối đi riêng, bao tất cả, có giường tủ, bàn, không parking, gần bus, chợ.Xin gọi: (416) 838-2540